Arrangementer

Areas-seminar: Presentasjon av "En h

Biblioteket, Remmen

Elin Sørsdahl vil fortelle om boken i samtale med Franck Orban. Deretter vil publikum inviteres til å stille spørsmål.

Hvordan gjøre og skrive en systemati

Studiested Halden G1-074

Knyttet til alle forskningsprosjekter er vi avhengig av å kjenne til forskningsfeltet vi arbeider på. Dette seminaret fokuserer på hvordan vi på en systematisk måte kan arbeide med å få oversikt over feltet vi ønsker å bidra inn imot og skrive kortere og lengre «review» tekster. Åpent for alle.

Småbarnsvitenskapelig forum

Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, E1-074

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen forelesning. Berit Tofteland, førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger holder forelesning om Diskursanalyse ut fra Laclau og Moffe.

Observasjon som vitenskapelig metode

Studiested Halden FU1-063

Seminaret vil gi en innføring/oppdatering i observasjon som vitenskapelig metode med lærerutdannere fra alle fagseksjoner som målgruppe. Kurset skal være med på å kvalifisere lærerutdannere fra alle typer lærerutdanninger til å veilede studenter i praktisk og vitenskapelig tilnærming til observasjon som metode både på bachelor og master nivå. Åpent for alle.

EXPO 2017

Smia, studiested Fredrikstad

EXPO er et årlig arrangement som foregår i Høgskolens lokaler på Kråkerøy. Dette er en åpen presentasjon/utstilling av studentenes bachelorprosjekter.

EXPO 2017

Smia, studiested Fredrikstad

EXPO er et årlig arrangement som foregår i Høgskolens lokaler på Kråkerøy. Dette er en åpen presentasjon/utstilling av studentenes bachelorprosjekter.

Fadderuken

Studiested Halden og Studiested Fredrikstad

Fadderuken

Studiested Halden og Studiested Fredrikstad