Arrangementer

Norsk som andrespråk

Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, rom F1-060

I den nyetablerte seminarrekken Forskningsfronten ved Avdeling for lærerutdanning, holder Jannicke Karlsen seminaret Språk- og leseutvikling hos barn med norsk som andrespråk i overgangen barnehage - skole.

Hvordan gjøre og skrive en systemati

Studiested Halden G1-074

Knyttet til alle forskningsprosjekter er vi avhengig av å kjenne til forskningsfeltet vi arbeider på. Dette seminaret fokuserer på hvordan vi på en systematisk måte kan arbeide med å få oversikt over feltet vi ønsker å bidra inn imot og skrive kortere og lengre «review» tekster. Åpent for alle.

Småbarnsvitenskapelig forum

Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, E1-074

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen forelesning. Berit Tofteland, førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger holder forelesning om Diskursanalyse ut fra Laclau og Moffe.

Tallet 24

Høgskolen i Østfold, Studiested Halden.

Førstelektor Marianne Maugesten foreleser over Tallet 24 i det nyopprettet seminarrekken Forskningsfronten ved Avdeling for lærerutdanning. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Observasjon som vitenskapelig metode

Studiested Halden FU1-063

Seminaret vil gi en innføring/oppdatering i observasjon som vitenskapelig metode med lærerutdannere fra alle fagseksjoner som målgruppe. Kurset skal være med på å kvalifisere lærerutdannere fra alle typer lærerutdanninger til å veilede studenter i praktisk og vitenskapelig tilnærming til observasjon som metode både på bachelor og master nivå. Åpent for alle.

Dei sovande småbarna

Høgskolen i Østfold, Studiested Halden.

Førsteamanuensis Bente Ulla foreleser om Dei sovande småbarna innenfor seminarrekken Forskningsfronten ved Avdeling for lærerutdanning. Forelesningen er gratis og åpen for alle.

EXPO 2017

Smia, studiested Fredrikstad

EXPO er et årlig arrangement som foregår i Høgskolens lokaler på Kråkerøy. Dette er en åpen presentasjon/utstilling av studentenes bachelorprosjekter.

EXPO 2017

Smia, studiested Fredrikstad

EXPO er et årlig arrangement som foregår i Høgskolens lokaler på Kråkerøy. Dette er en åpen presentasjon/utstilling av studentenes bachelorprosjekter.

Fadderuken

Studiested Halden og Studiested Fredrikstad

Fadderuken

Studiested Halden og Studiested Fredrikstad