Hvordan gjøre og skrive en systematisk «literatur review»?

Knyttet til alle forskningsprosjekter er vi avhengig av å kjenne til forskningsfeltet vi arbeider på. Dette seminaret fokuserer på hvordan vi på en systematisk måte kan arbeide med å få oversikt over feltet vi ønsker å bidra inn imot og skrive kortere og lengre «review» tekster. Åpent for alle.

Fra
Til
Sted
Studiested Halden G1-074

I dette seminaret blir det fokusert på ulike typer litteraturreview og hvordan disse konkret kan gjennomføres. Ulike eksempler på reviews fra utdanningsfeltet blir diskutert.

Noen av disse vil være:

Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in higher education. Review of educational research, 83(1), 70-120.

Keelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik. 52, 220-237. 18 s.

Mausethagen, S. (2013). A research review of the impact of accountability policies on teachers’ workplace relations. Educational Research Review, 9(1), 16-33.

Prøitz, T. S. (2010). Learning outcomes: What are they? Who defines them? When and where are they defined? Educational assessment, evaluation and accountability, 22(2), 119-137.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E. & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review. Vol. 15, 17-40. 24 s.

Påmelding gjøres elektronisk her innen 21. april.

Kursholdere: Sølvi Mausethagen, førsteamanuensis ved HIOA, og Tine Prøitz, førsteamanuensis ved HSN.
Arrangør: SKuL

Velkommen!