Forskergrupper

Høgskolen i Østfold har en rekke forskergrupper. Både på hver enkelt avdeling og på tvers av avdelinger og i samarbeid med andre institusjoner.

Benytt sjansen til å se hva de forsker på, og ta gjerne kontakt med dem.

Akademi for scenekunst

FoU-leder: Karmenlara Ely Seidman

Avdeling for helse og velferd


En oversikt over aktive FoU-prosjekter ved Avdeling for helse og velferd finner du her.

FoU-leder: Finn Samuelsen

Gå til avdelingens nettsider for mer informasjon om forskning og utvikling.

Avdeling for informasjonsteknologi

Felles for de to gruppene er at de er temaorientert, og godt gjenspeiler informatikkens anvendelse i samfunnet.

FoU-leder: Jan Høiberg

Gå til avdelingens nettsider for forskning og utvikling. 

Avdeling for ingeniørfag

FoU-leder: Anna-Lena Kjøniksen

Gå til avdelingens nettsider for forskning og utvikling.

Avdeling for lærerutdanning

FoU-leder: Arnstein Hjelde

Gå til avdelingens nettsider for forskning og utvikling.

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

FoU-leder: Førsteamanuensis Roswitha King

Gå til avdelingens nettsider for forskning og utvikling.