Høgskolen i Østfold. Andre publikasjoner

Høgskolen i Østfold. Andre publikasjoner.

Publikasjoner som utgis utenfor de etablerte seriene. PDF-filer leses med Adobe reader(gratis).
Bestill papirutgave: postmottakathiof.no. Telefon: 69 60 80 00. Fax: 69 60 80 01.
Portoutgifter etter Posten satser kommer i tillegg.

2010
Ragnar Arntzen
Lystig pedagogikk og narrativt begjær: to essays om Karen Blixens fortellinger

2009
Camilla Eeg-Tverbakk and Knut Ove Arntzen (ed.)
Recycling in arts, education and contemporary thetare: documentation and report on an open seminar from the 4th and 5th of December 2008

2005
Sigurd Roger Nilsen og Lillian Lillemoen (red.)
Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie. Sykepleierutdanningen i Østfold 50 år i 2005

2004
Eva Lambertsson Björk, Karen P. Knutsen, Elin N. Vestli (red.)
Modi operandi - perspektiver på kriminallitteratur

2003
Eva Lambertsson Björk og Catharina Bjørkquist (red.)
Mellom plikt og rett - tanker om og arbeidet med kvalitetsreformen for samfunnsfag og fremmedspråk

Plutselig ble det en fortelling.