2005:1

2005:1

Bostrøm, Edgar
Reviderte læreplaner i faget Informasjons­teknologi etter Kunnskapsløftet: Bakgrunn og kommentarer

ISBN 82-7825-179-7 (Klikk her for å lese arbeidsrapporten)


Norsk sammendrag:

Arbeidsrapporten har bakgrunn i arbeidet med utviklingen av nye læreplaneri faget informasjonsteknologi i videregående skole i forbindelse med læreplanendringene for 2006, Kunnskapsløftet. Den beskriver både prosessen, vurderinger og konklusjoner som er grunnlag forlæreplanforslaget. Rapporten inneholder også en bakgrunnsbeskrivelse av denåværende læreplanene og av situasjonen for faget generelt.  Noe av stoffet bygger også på generell læreplanteori.  

Videre finnes en del bakgrunnsstoff om forholdet mellom digital kompetanse

som en av de fem grunnleggende ferdigheter etter kunnskapsløftet på den

ene siden og informasjons­teknologi som eget fag på den andre siden.