2006:1

2006:1

Dahl, Ulf

PROSJEKT TRYGG OPPVEKST 2003-05 : Et samarbeidsprosjekt mellom Østnorsk kompetansesenter for rus- og avhengighetsspørsmål, IOGTs Juniorforbund og Høgskolen i Østfold. Evaluering september 2005

ISBN 82-7825-182-7 (Klikk her for å lese arbeidsrapporten)