2006:2

2006:2

Borgersen, Trond-Arne
"Path-dependence"effekter i kredittilbudet

ISBN 82-7825-190-8 (Klikk her for å lese arbeidsrapporten)

 

Norsk sammendrag:

Artikkelen illustrerer hvordan kredittilbudet kan være gjenstand for "path-dependence" (hysterese) effekter. "Path-dependence"-tilnærmingen som benyttes er basert på en systemteoretisk aggregering med basis i magnetismen. En aggregering over ikke-lineære mikrorelasjoner gir opphav til en kontinuerlig makroøkonomisk hysterese loop for tilbudet av kreditt. Den ikke-lineære mikrorelasjonen utledes fra en antagelse om asymmetrisk informasjon i kredittmarkedet. Herfra fokuserer modellen på forskjellen mellom det å gi kreditt til etablerte kunder og det å gi kreditt til nye kunder, når etableringskostnaden er forskjellig fra over-våkningskostnaden. I tilfellet med en heterogen kundemasse vises det hvordan midlertidige endringer i bankenes lønnsomhet, for eksempel som følge av endringer i styringsrente, kan gi "path-dependence" effekter i kredittilbudet. Med "path-dependence" effekter i kredittilbudet er kredittkanalen ikke konstant over tid.