2006:3

2006:3

Bostrøm, Edgar
Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet: del 2

ISBN 82-7825-191-6 
 (Klikk her for å lese arbeidsrapporten)