2006:4

2006:4

Odberg, Gerd-Berit
En sosionom blir til! : erfaringer ved oppstart av studiet til bachelor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Østfold med spesielt fokus på evalueringsformene

ISBN 82-7825-192-4 (fulltekst)