2008:6

Rolf K. Baltzersen

Hva er egentlig teknologideterminisme? Et forsøk på å tydeliggjøre begrepet gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme

ISBN: 978-82-7825-267-3 (fulltekst)

 

Norsk sammendrag:

I denne artikkelen forsøker jeg å utvikle en bred definisjon av teknologideterminisme som begrep. Med utgangspunkt i Bruce Bimber (1994) sin definisjon skiller jeg mellom to typer teknologideterminisme, den nomologiske og den normative. Jeg viser at selv ganske ulike teoretiske oppfatninger av teknologi kan bygge på teknologideterminisme dersom vi opererer med en bred definisjon av begrepet. I beskrivelsen av begrepet tar jeg utgangspunkt i ideer som kjente historiske representanter for teknologideterminismen har hatt. I avslutningen av artikkelen foreslår jeg også at man i større grad bør gjennomføre forskning der forskjellige teknologier blir sett på som konkrete uttrykk for ulike kunnskapsøkonomier. Hensikten med artikkelen er å øke leserens forståelse av hva som kjennetegner teknologideterminisme som begrep.