2009:1

Petter Arvesen, Ragnhild Fugletveit, Tove Gulbrandsen, Lasse Johnsen, Tove Lillemoen og Eva Skærbæk

"Korøvelse for solister" : Felles undervisningsopplegg for ulike profesjoner i helse- og sosialfag

ISBN: 978-82-7825-273-4 (fulltekst)