2010:1

Gunnar Vold Hansen og Mona Jerndahl Fineide
Sammen og koordinert

ISBN: 978-82-7825-314-4 (fulltekst)