Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport

HiØ. Arbeidsrapport legges ned fra 1.1.2014

Fra og med 2003 foreligger Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport kun i elektronisk form.
Arbeidsrapporter fra før 2003 vil bare unntaksvis foreligge elektronisk.

2001   2002   2003   2004    2005    2006    2007   2008   2009   2010   2011   2012 

2012

2012:7
Trond-Arne Borgersen
Housing careers, house price dispersion and the housing market multiplier

2012:5
Anne-Kristin Martinsen og Liv-Solveig Tvete
Aktiv fritid i sykehjem: Et kartleggingsinstrument for ønskede fritidsaktiviteter hos sykehjemsbeboere: Prosjektrapport prosjektperiode 2009 – 2010: Fellesprosjekt for Fredrikstad-, Halden- og Moss kommune og Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold

2012:4
Trond-Arne Borgersen og Jørund Greibrokk
A comment on LTV, risk and incentives in mortgage markets
 
2012:3
Trond-Arne Borgersen
Equity induced up-trading and the housing market structure: Implications for Price-to-Income (PTI) and macroprudential interventions

2012:1                                                                                   
Trond Arne Borgersen og Bjørnar Karlsen Kivedal                                          
Finansielle akseleratorer i boligmarkedet: En kortsiktstilnærming med utgangspunkt i belåningsgrad og belåningsgevinst

2011

2011:12
Roswitha M. King og Artjoms Ivļevs
Born at the wrong time? : the effects of the 2004 minority education reform on pupil performance in Latvia

2011:11
Roswitha M. King og Artjoms Ivļevs
Together or apart?: Attitudes towards multi-ethnic state and ethnically mixed communities in post-independence Kosovo
 
2011:10
Roswitha M. King og Artjoms Ivļevs
Gender, ethnicity and migration?: Explaining aspirations to join the EU in post-independence Kosovo

2011:9                                                                                   
Trond Arne Borgersen og Bjørnar Karlsen Kivedal                                          
Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue  
                                                                                           
2011:8                                                                                   
Roswitha M. King                                                                         
Conversations with civil servants: East European public administration reform in search of socio-economic development     

2011:7                                                                                   
Roswitha M. King                                                                         
Perspectives on Interdisciplinarity in Academia     

2011:6
Christian Ebeltoft, Nita Ørmen og Trine Alsaker
Vellykket barnevernfaglig tiltaksarbeid i møte med ungdom med innvandrerbakgrunn og adferdsvansker : Arbeidsrapport fra samarbeidsprosjekt mellom Barneverntjenesten i Fredrikstad og Høgskolen i Østfold                                                                                        

2011:5                                                                                   
Hilde Marie Andreassen og Tove Lisbeth Holmsen                                            
Riktig legemiddelhåndtering en nødvendighet : hvordan organiseres undervisningen i legemiddelhåndtering ved South Karelia University of Applied Sciences i Lappeenranta og Høgskolen i Østfold - kartleggingsstudie                                                                                
                                                                                         
2011:4                                                                                   
Trond Arne Borgersen og Jørund Geirbrokk                                                 
Boligpriser, formueseffekter og endringer i boliglånsmarkedet     
                                                                                         
2011:3                                                                                   
Trond Arne Borgersen og Roswitha M. King                                                 
When Balassa-Samuelson comes to Maastricht: debt-sustainability, growth and transition          
                                                                                           
2011:2                                                                                   
Anne-Grethe Gregersen                                                                    
Samhandling for økt kompetanse: et fagutviklingsprosjekt knyttet til veiledete praksisstudier for sykepleierstudenter ved Høgskolen i Østfold i Sykehuset Østfold. Studieåret 2009-2010

2011:1
Roar Varildengen
Materialdagen og materialteknologi 2010

2010

2010:5
Catharina Bjørkquist
Continuity and change in stakeholder regimes: Reflections on methods and methodology

2010:4
Trond-Arne Borgersen og Dag Einar Sommervoll
Housing careers, P/R-ratios and rental equivalence

2010:3
Trond-Arne Borgersen og Karl Robertsen
A comment on mortgage procyclicality

2010:2
Theo Schewe
Das skandinavische Modell heute: ein Beispiel moderner keynesianischer Wirtschaftpolitik?

 2010:1
Hansen, Gunnar Vold og Mona Jerndahl Fineide
Sammen og koordinert

2009

2009:6
Borgersen, Trond-Arne og Roswitha M. King
Balassa-Samuelson: still haven't found what we're looking for?

2009:5
Haug, Erna
Rapport fra arbeid med studentaktiv FoU 2006-2007

2009:4
Asmyhr, Morten
Relasjonen mellom teoriundervisningen og praksisfeltets behov i barnevernspedagogutdanninga ved Høgskolen i Østfold

2009:3
Borgersen, Trond Arne og Håvard Hungnes
Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder
http://hdl.handle.net/11250/1483789

2009:2
Borgersen, Trond-Arne og Roswitha M. King
Inflation in Latvia: how real is it?

2009:1
Arvesen, Petter, Ragnhild fugletveit, Tove Gulbrandsen, Lasse Johnsen, Lillian Lillemoen og Eva Skærbæk
"Korøvelse for solister": Felles undervisningsopplegg for ulike profesjoner i helse- og sosialfag

2008

2008:6
Baltzersen, Rolf K.
Hva er egentlig teknologideterminisme? Et forsøk på å tydeliggjøre begrepet gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme

2008:5
Borgersen, Trond-Arne
Are the traditional trade-exchange rate theorems relevant for developing countries facing entry costs in international  markets?

2008:4
Røising, Hanne Schou
Blackboard er bare HELT nødvendig!!

2008:3
Borgersen, Trond-Arne, Jørund Greibrokk og Dag Einar Sommervoll
Påvirker flytting boligprisene?

2008:2
Bøckmann, Sissel
Prosjekt Britannia - en evaluering av samarbeid mellom frivillige organisasjoner

2007

2007:6
Borgersen, Trond Arne og Karl Robertsen
Kredittilbudseffekter i boligetterspørselen

2007:5
Salthe, Gunnar og Klaus Michael Thomsen
Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

2007:4
Myhre, Kristin
Internasjonalisering - ute i verden eller "bare" hjemme : påvirkes utvikling av kulturell kompetanse hos sykepleierstudenter av ulike tiltak for å internasjonalisere utdanningen?

2007:3
Borgersen, Trond-Arne
A comment on the optimal structure of export processing free zones

2007:2
Helgesen, Ann Karin
Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Strømstad og Fredrikstad: en beskrivende/utforskende studie

2007:1
Røising, Hanne Schou
BLACKBOARD: et verktøy som effektiviserer praktiske/administrative oppgaver eller et instrument for stimulering av læringsaktiviteter? Erfaringer med bruk av læringsplattform fra Høgskolen i Østfold. Avdeling for Helse- og sosialfag

2006

2006:5
Gregersen, Anne-Grethe
Tospann i Utdanningspost ved Smedbakken sykehjem

2006:4
Odberg, Gerd-Berit
En sosionom blir til! : erfaringer ved oppstart av studiet til bachelor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Østfold med spesielt fokus på evalueringsformene2006:3
Bostrøm, Edgar
Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet: del 2

2006:2
Borgersen, Trond-Arne
"Path-dependence"effekter i kredittilbudet

2006:1
Dahl, Ulf
PROSJEKT TRYGG OPPVEKST 2003-05 : Et samarbeidsprosjekt mellom Østnorsk kompetansesenter for rus- og avhengighetsspørsmål, IOGTs Juniorforbund og Høgskolen i Østfold. Evaluering september 2005

2005

2005:1
Bostrøm, Edgar
Reviderte læreplaner i faget Informasjons­teknologi etter Kunnskapsløftet: Bakgrunn og kommentarer

2004

2004:8
Aagaard, Heidi og Siv Roel
Utvikling av ernæringsjournal : beskrivelse av ernæringsjournalen og dens praktiske gjennomføring foretatt av sykepleiestudenter

2004:7
Jansson, Benthe Kolberg
Nynorskopplæring og didaktisk tilnærming til nynorsk som sidemål : rapport frå ei undersøking i allmennlærarutdanninga

2004:6
Jansson, Benthe Kolberg
Kva slags sidemålsopplæring legg lærebøkene opp til når nynorsk er sidemålet? Ein analyse av lærebøker i norsk for ungdomstrinnet etter Reform 97

2004:5
Thøgersen, Joachim Minge
Sektoromstilling og arbeidsledighet: en tilnærming til arbeidsmarkedet

2004:4
Solerød, Erling
Fortellinger om oppvekst og skolen : Casemetodikk i lærerutdanningen

2004:3
Nolet, Ronald
Økologi i et historisk perspektiv : en kortfattet beretning om menneskenes syn på naturen gjennom tidene

2004:2
Femdal, Ingrid og Mariann Fossum
Prosjekt utdanningspost : et samarbeid mellom Fjeldberg sykehjem og Høgskolen i Østfold Undervisningssykehjemprosjektet

2004:1
Bakka, Gunvor
Integrert yrkes- og språkopplæring for minoritetsspråklige kvinner, - med fokus på et fremtidig yrke i helsesektoren : et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune og Aetat - i regi av Bruker- og kompetansesenteret

2003

2003:6
Christiansen, Kari
Kvinnelige eliteløpere i orientering : en analyse av VO2maks, anaerob terskel og resultatene i nordisk mesterskap

2003:5
Nilsen, Sigurd Roger og Gunnar Vold Hansen (red.)
Undervisningssykehjem i Fredrikstad

2003:4
Dahl, Ulf, Gro Heidi Løvendahl Johansen og Helge Ramsdal
Evaluering av ettervernet i Fredrikstad : hovedrapport

2003:3
Dahl, Ulf, Gro Heidi Løvendahl Johansen og Helge Ramsdal
Evaluering av ettervernet i Fredrikstad : faglig rapport

2003:2
Tufte, Geir C.
Some implications of market-like models of organisation on public ethos : a discussion based upon a case study of local government in Denmark and Norway

2003:1
Evalueringsutvalget
Innføring av problembasert læring ved sykepleierutdanningen

2001

2001:2
Bjørkquist, Catharina
Nye organisasjonsformer. Governance-perspektivet - en fruktbar tilnærming i en norsk kontekst?