Publikasjoner

Cristin
Vitenskapelige artikler, bøker og kapitler i bøker, samt utgivelser i HiØs sentrale serier blir registrert i den nasjonale databasen Cristin. Søk i Cristin.

HiØs skriftserier:
HiØ rapport  - forskningsarbeid, vedtatt lagt ned 1.1.2014.
HiØ arbeidsrapport  - utviklingsarbeid, vedtatt lagt ned 1.1.2014.
HiØ oppdragsrapport - utviklingsarbeid utført på oppdrag for eksterne aktører.
Andre publikasjoner - artikler, essays etc.

Klikk på serien, se liste over publikasjoner. De fleste publikasjonene foreligger i fulltekst pdf.
Publikasjonene finnes også i Brage HIØ.