Skriv ut

Mesteparten av undervisningen ved Akademi for scenekunst gis av internasjonale kunstnere.

Gjestende kunstnere holder kortere eller lengre workshops, har regiansvar for produksjoner, eller fungerer som faglige rådgivere i et bredt spekter av fagområder innenfor både scenografi og skuespill.

Akademi for scenekunst er et strukturert miljø for tverrfaglig samarbeid, hvor eksperter fra fagfeltet veileder studentene i å omdefinere samtidens scenekunst, utdanning og praksis. 

2010-2014
Nadine George Andreas Thiele Andrey Bartenev Jonathan Paul Cook
Sidsel Graffer Piere Paolo Koss Torkjell Leira Lisa Dillan
Maria Moraes Kjersti Horn Dan Safer Erik Dæhlin
Astrid Endruweit AJ Weissbard Christine Petersen Camilla Eeg-Tverbakk
Claire Hind Bengt Wanselius Nadine George Robert M. Johanson
Runar Hodne Sidsel Graffer  Claire Hind Jesper Kongshaug
Alan Lucian Øyen Klaus Schuwerk Sxip Shirey Sami Rintala and Dagur Eggertsson
Andreas Morell Howard Lotker Robert Johansen Saburo Teshigawara
Andrew Wale Ann-Christin Rommen Michael Nordlind J. Ed. Araiza
Hans Van den Broeck Karelmaria de Boeck Jürg Montalta Gisela Cardenas
Trond Lossius Alireza Djabbary J.P.Cook  
Michael Nordlind Cornelia Craft Joshua Sofaer  
Muriel Miguel Claire Hind  
Arnold Dreyblatt Reinert Mithassel  
Joseph Sofaer Rolf Alme  
Christian Bussmann Victoria Meirik  
Gideon Lester  

Hvis du er en besøkende kunstner som kommer for å undervise på akademiet, vennligst klikk på linkene for informasjon om ditt opphold hos oss og detaljer om våre ressurser.