FoU ved Avdeling for helse- og sosialfag

Skriv ut

Avdelingens FoU-grupper (Research groups)

Forskergruppen - Forum for helsetjenesteforskning

Brasil forskergruppen

Tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid og samarbeidslæring

Forskergruppen for sosialfag

Psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis

Atferdsvitenskap, endring av livsvaner, samhandlingskompetanse og høgskolepedagogikk


Link til lokalt FoU-utvalg

Kontaktperson: FoU-leder og førstelektorFinn Samuelsen (studieleder etter- og videreutdanning)
Telefon: 69 30 31 37 / 99 74 20 52
Epost: finn.samuelsen@hiof.no

FoU-ressurser
FOU-kriterier og søknadsskjema Retningslinjer for forskergrupper
Satsingsområder Samarbeidsmidler

PUBLIKASJONER (HS)
CRIstin Brage

OM PUBLISERING
Retningslinjer for publisering i HiØs skriftserier
Rapporter - HS
Arbeidsrapporter  - HS
Oppdragsrapporter - HS

NETTVERK FOR KVINNELIGE FORSKERE
KvinnForsk


NYTTIGE LENKER
Søknad til REK
Biblioteket, HiØ
BSYS
Forskning.no
Kunnskapsdepartementet - forskning
Forskningsrådet
Forskerkursportal i samfunnsfag
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
Open Access
Praktisk for forskere
Aktuelle forskningsprogrammer og tidsfrister 
Hvordan utvikle en god søknad om finansiering av forskningsprosjekt?