FoU ved avdeling HS

Skriv ut

Organisering

FoU- utvalg

FoU-koordinator

Satsingsområder

KvinnForsk

Samarbeidsmidler

Tildeling av FoU-ressurser

FOU-kriterier og søknadsskjema

Retningslinjer for forskergrupper

Nyttige linker

Søknad til REK

Biblioteket, HiØ

BSYS

Forskning.no

Kunnskapsdepartementet - forskning

Forskningsrådet

Forskerkursportal i samfunnsfag

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Open Access

Praktisk for forskere

Aktuelle forskningsprogrammer og tidsfrister 

Publikasjoner (HS)

CRIstin

Brage

Forskergrupper (HS)

Forskergruppen - Forum for helsetjenesteforskning

Brasil forskergruppen

Tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid og samarbeidslæring

Forskergruppen for sosialfag

Psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis

Atferdsvitenskap, endring av livsvaner, samhandlingskompetanse og høgskolepedagogikk

Publisering

Retningslinjer for publisering i HiØs skriftserier

Rapporter - HS

Arbeidsrapporter  - HS

Oppdragsrapporter - HS