Oversikt over praksisdokumenter for de ulike studieretningene

Skriv ut

 

Fellesinformasjon vedr. praksis
ved avdeling for helse- og sosialfag

Praksisdokumenter for de ulike studieretningene

 

* Studenter i praksis og legemiddelhåndtering -    Retningslinjer * Bachelor i Barnevern
* Informasjon til praksisfeltet vedrørende skikkethetsvurdering  * Bachelor i Sosialt arbeid
* Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning * Bachelor i Vernepleie
* Skjema for tvilsmelding * Bachelor i Sykepleie
* Skikkethetsvurdering * Studiet i praksisveiledning
* Skikkethetsbestemmelse (engelsk versjon)

 

* Plikt til å opplyse om deltakelse i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
* Taushetsplikterklæring  
* Taushetsplikterklæring (engelsk versjon)  
* Taushets- og smittevernerklæring Sykehuset Østfold