Skriv ut

I tabellen under finner du timeplanen for de ulike studieprogrammene og klassene
ved Avdeling for helse- og sosialfag.   

Sykepleie Barnevern
Sosialt arbeid

Arbeids- og velferdsfag

Vernepleie heltid

Vernepleie deltid
1.år 2.år 3.år 1.år 1.år 1.år 1.år 1.år
Klasse A A A 2.år 2.år 2.år 2.år 2.år
Klasse B B B 3.år 3.år 3.år 3.år 3.år
Klasse C C C
Klasse D D D

Ønsker du å gjøre et eget søk i TimeEdit? Klikk her.

Alle timeplaner er også tilgjengelige i Fronter. Studenter får tilgang til emnerom i Fronter når de har godkjent utdanningsplanen i Studweb.


Følgende lenke viser romreservasjoner for de neste 24 timer. Oppdateres hvert 5. minutt dersom du lar siden stå åpen: