IT-studier ved Høgskolen i Østfold

Skriv ut

Avdelin for informasjonsteknologi har følgende studietilbud innen IT:

Navn på studiet Studiepoeng
Informasjonsteknologi, årsstudium 60
Bachelorstudium i digital medieproduksjon 180
Bachelorstudium i informasjonssystemer 180
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer 180
Bachelorstudium i ingeniørfag - data 180
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS 180
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien 180
Masterstudium i anvendt informatikk (120 studiepoeng) 120

Studiene i digital medieproduksjon og informasjonssystemer kan søkes av alle med generell studiekompetanse.

Ønsker du å se nærmere på alle detaljer rundt studieplaner og emnebeskrivelser, har du mulighet til det her:

Hvis du vil vite mer om avdeling for IT, sjekk de øvrige linkene på denne siden eller send oss en e-post.