Plankalender høst 2003 og vår 2004

Skriv ut

Møtedatoer og planlagte saker

Frist for å sende saker/søknad til FA

Høgskolestyremøter

26.11.2003

02.12.2003

15.12.2003

Søknad om strategiske utstyrsmidler

 

 

Orientering om budsjettprosessen ved HiØ

 

 

Status Markedsføringsplan for 2004

 

 

Regnskap per 31.10.03

 

 

Søknad om 4. gangs eksamen

 

 

15.12.2003

 

 

Strategidiskusjon – fagprofil, nye studier, rekruttering

 

 

Videre innspill til Virksomhetsplanen for 2004

 

 

Oppfølgning av plan for internasjonalisering

 

 

Markedsføringsplan for 2004

 

 

Økonomi status

 

 

Januar 2004

 

 

Årsregnskap 2003

 

 

Budsjett 2004

 

 

Virksomhetsplan 2004

 

 

Fordeling av strategiske midler til utstyr

 

 

Finansiering av større FoU-prosjekter ved IA 2004

 

 

Februar 2004

 

 

Godkjenning av vårens sensorer

 

 

Markedsføringsplan – status tiltak

 

 

Mars 2004

 

 

Søknad om 4. gangs eksamen

 

 

Regnskap per 29.02.04

 

 

April 2004

 

 

Regnskap per 31.03.04

 

 

Mai 2004

 

 

Utlåns PC’er

 

 

Regnskap og rapport for prosjektene Uninett/ NRK og Hessdalen

 

 

Juni 2004

 

 

Delegering av fullmakt for godkjenning av søknader om 4. gangs eksamen under sommerferien

 

 

Tertialrapport 1. tertial 2003