Oppdragsvirksomhet verksted og laboratorier

Skriv ut

Høgskolen tilbyr materialprøving og analysetjenester innen områdene som er nevnt under:

Bedrifter og virksomheter som har faglige problemstillinger de ønsker gjennomført av studenter, kan sende inn forslag til prosjektoppgaver. Skjema

Betongprøving

Kontaktperson:
Telefon: 
E- post:
 

Trond Atle Drøbak 
69 10 40 94
trond.a.drobak@hiof.no

Betongprøvestasjonen ved HiØ ble etablert i 1967. Den ble da godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter.

Betongprøvestasjonen ble sertifisert  av Kontrollrådet august 2001.

Vår sertifisering omfatter prøving av :

 • herdet betong
 • betongprøver fra byggeplasser og anlegg 

I vårt laboratorium kan vi teste egenskaper, tilsetningstoffer, tilslag m.m. for fersk betong.
Vi utfører også kornfordelingsanalyser av masse som brukes til infiltrasjonsanlegg. Vi har spesialisert oss på testing av sprøytebetong.

 

 


Kjemiske analyser

Kontaktperson:
Telefon: 
E- post:
 

Rolf Holten 
69 10 40 71
rolf.holten@hiof.no

Avdelingen utfører oppdragstjenester innen kjemiske analyser og målinger samt diverse konsulenttjenester rettet i hovedsak mot små og mellomstore bedrifter.

Kompetanseområder:

 1. Kjemiske analyser/målinger:
  • miljøanalyser
  • mikrobiologiske undersøkelser
  • vannanalyser
  • produktkontroll - kvalitetskontroll
  • inneklimamålinger
  • mikroskopi/metallografi
 2. Prosessdatasimulering
 3. Materialteknologi
 4. Bioteknologi
 5. Makromolekylkjemi
 6. Prosessoptimalisering