Forskning og utvikling / kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling for lærerutdanning

Skriv ut

Velkommen til  Forskning og utvikling / kunstnerisk utviklingsarbeid for lærerutdanningen!

Her vil vi samle informasjon om det viktigste innenfor forsknings- og utviklingsarbeidet ved vår avdeling. En stor del av FoU-arbeidet er rettet mot praksis i barnehage, grunnskole og videregående skole. Annet FoU-arbeid er fordypninger i avdelingens fagområder.

Siden er under revidering.