Masterstudier

Skriv ut

Avdeling for lærerutdanning er akkreditert for å tilby mastergradsstudium i Mangfold og inkludering. I tillegg samarbeider avdelingen med avdelinger og institusjoner for å kunne tilby bredest mulig mastergradsstudier til sine studenter.

Avdelingen har i mange år samarbeidet med Universitetet i Stavanger om å tilby mastergradsstudium i Spesialpedagogikk. Med Avdeling for økonomi, samfunnsfag og språk samarbeider avdelingen om mastergradsstudiene Fremmedspråk i skolen og Organisasjon og ledelse med fordypning i Utdanningsledelse.

Gjennom det pågående arbeidet i Oslofjordalliansen legges forholdene til rette for enkle overganger mellom avdelingens studier og mastergradstilbudene i Vestfold, Buskerud og på Universitetet for miljø- og biovitenskap, (UMB).