Studietilbud ved Avdeling for lærerutdanning

Skriv ut

Profesjonsstudier

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (BLU), heltid
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (BLU), deltid

Grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn (GLU 1-7)
Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn (GLU 5-10)
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), heltid
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), deltid
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8 - 13 (PPUy), deltid

Profesjonsstudier som fases ut:
Allmennlærerutdanningen
Førskolelærerutdanning, heltid og deltid


Masterstudier

Spesialpedagogikk, deltid
Mangfold og inkludering, deltid (ikke opptak høst 2014)
Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år), deltid
Fremmedspråk i skolen (avd. ØSS)
Organisasjon og ledelse, med fordypning i Utdanningsledelse (avd. ØSS)


Fagstudier

Kroppsøving og idrett, årsstudium 
Idrett, påbyggingsstudium (30 stp)
Kunst og håndverk, årsstudium 
Kunst og håndverk 1 (30 stp) 
Kunst og håndverk 2 (30 stp)
Matematikk, årsstudium 
Matematikk 1 (30 stp) 
Matematikk 2 (30 stp)
Musikk, årsstudium
Naturfag, årsstudium
 
Naturfag 1 (30 stp) 
Naturfag 2 (30 stp)
Norsk, årsstudium 
Norsk 1 (30 stp) 
Norsk 2 (30 stp) 
Religion, livssyn og etikk, årsstudium 
Religion, livssyn og etikk 1 (30 stp) 
Religion, livssyn og etikk 2 (30 stp
Samfunnsfag, årsstudium

IKT for lærere (30 stp)
Interkulturelle studier (30 stp)
Småbarnsstudier, heltid (30 stp)
Småbarnsstudier, deltid (30 stp)
Tekstkultur og formidling, heltid (30 stp)

Utefag (30 stp)

Engelsk, årsstudium (avd. ØSS)
Engelsk for lærere 1 (30 stp) (avd. ØSS)
Engelsk påbyggingsstudium (30 stp) (avd. ØSS)
Fransk, årsstudium (avd. ØSS)
Spansk, årsstudium (avd. ØSS)
Tysk, årsstudium (avd. ØSS)
Tysk, påbyggingsstudium (30 stp) (avd. ØSS)

Skolefag og skolerelevante fag over kan settes sammen til en bachelorgrad. Med PPU som påbygging får du undervisningskompetanse i fagene.


Etter- og videreutdanning

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst
Pedagogisk veiledning