Velkommen til Avdeling for lærerutdanning!

Skriv ut

Studier

Avdelingen tilbyr også mange studier som betalingsstudier, se informasjon hos Senter for kompetanseutvikling (SKUT)


Annen informasjon

Er det opplysninger du savner eller har forslag til forbedringer så ta kontakt med Unni Hagen.
Du er også velkommen til å kontakte ansatte ved lærerutdanningen direkte.

Besøksadresse                     
Postadresse
E-post og telefon
B.R.A. veien 4
Remmen
Halden
(Se kart)
Høgskolen i Østfold
Avdeling for lærerutdanning                
Postboks 700
1757 Halden
E-post: postmottak@hiof.no
Telefon: 69 21 50 00