Forsknings og formidlingsutvalget - Mandat

Skriv ut

Forsknings- og formidlingsutvalget (FFU) er ØSS’ koordinerende og rådgivende organ i saker som gjelder forskning, faglig utvikling og formidling. Utvalget skal sammen med dekan fastsette avdelingens målsettinger og langsiktige satsninger innenfor forskning og formidling, og arbeide for at avdelingens mål for forskning og formidling blir nådd.

Forsknings- og formidlingsutvalget skal

− Utarbeide en forsknings-, utviklings- og formidlingsstrategi for avdelingen som er i overensstemmelse med høgskolens strategiplan
− Utarbeide prinsipper og kriterier for tildeling av forsknings- og publiseringsmidler
− Ta initiativet til å danne og følge opp driften av forskergrupper ved avdelingen


Forsknings- og formidlingsutvalget behandler:

− Søknader om støtte til forskningsformål og publiseringsstøtte
− Søknader om forskningsterminer og kvalifiseringsmidler
− Søknader om midler fra forskergruppene

 

For full versjon av mandatet, se her: Mandat.pdf