Utvalg for studiekvalitet og internasjonalisering

Skriv ut

Mandat


Utvalget for studiekvalitet og internasjonalisering (USI) skal arbeide for at avdelingens strategiske mål for undervisning, studiekvalitet og internasjonalisering blir oppfylt. Utvalget er aktivt overfor dekan når det gjelder mål og ønsker for avdelingens langsiktige satsninger innen disse områdene.


Undervisning og vurdering

- Utvalget behandler og gir råd om nye studieplaner og emner så vel som studie- og emneplanendringer (med unntak av rent redaksjonelle endringer).
- Utvalget er ansvarlig for at avdelingens undervisningsportefølje blir jevnlig evaluert og oppdatert. Det fastsettes en evalueringssyklus for undervisningsporteføljen i alle program og emner.


Studiekvalitet

- Utvalget er ansvarlig for gjennomføring, rapportering og oppfølging av resultater fra studentevaluering av undervisning og læringsmiljø i henhold til høgskolens kvalitetssystem og for at dette   arbeidet dokumenteres.
- Utvalget diskuterer sensorrapportene og kommer med anbefalinger om hvordan disse kan følges opp.
- Utvalget er ansvarlig for å utvikle studieevalueringssystemer for avdelingen.


Internasjonalisering

- Utvalget er, i samarbeid med avdelingens koordinator for internasjonalisering, ansvarlig for å utarbeide en internasjonaliseringsstrategi for avdelingen i overensstemmelse med høgskolens strategiplan og ny temaplan.
- Utvalget skal motta og diskutere rapporter fra avdelingens koordinator for internasjonalisering om internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen.
- Utvalget er ansvarlig for at internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen skjer i overensstemmelse med instruksen vedtatt av avdelingsstyret for avdelingens koordinator for internasjonalisering.

For full versjon av mandatet, se her: Mandat.pdf