Rekordhøye søkertall til Høgskolen i Østfold

Veksten i søkertallene til Høgskolen i Østfold er høyere enn noen gang. Med en oppgang på 19,5 prosent, øker Høgskolen i Østfold nesten tre ganger så mye i søkertall som landsgjennomsnittet.

I gjennomsnittet er det en oppgang på 6,6 prosent til høgere utdanning nasjonalt.

Dette viser tall som offentliggjøres fra Samordna opptak i dag.

- Søkertallene overgår alle forventninger vi hadde på forhånd. I alt 5200 søkere har meldt sin interesse til de 2000 studieplassene høgskolen tilbyr på bachelorstudier, videreutdanninger og masterstudier. Dette er en økning på rundt 750 søkere fra i fjor, og overgår tidligere økninger vi har hatt i søketall, forteller studiedirektør Beth Linde.

- Vi legger mye tid i å markedsføre høgskolen på en god måte. Vi har blant annet mange flotte studentambassadører som er med på utdanningsmesser og drar på videregående skoler og forteller om studiene. Fornøyde studenter ser vi som den beste markedsføringen, sier Linde.

Helse- og sosialfag og lærerutdanning øker mest

Det er spesielt innenfor bachelorstudiene i helse- og sosialfag at det blir en enda sterkere konkurranse om plassene i år. Nesten 1200 søkere har søkt på 345 studieplasser innenfor disse utdanningene.

Høgskolens nye satsing på masterstudium i psykososialt arbeid, som erstatter tidligere videreutdanninger innen dette fagfeltet, viser også stor søkning.

- Lærerutdanningen er for tiden i en rivende utvikling, etter omleggingen fra en allmennlærerutdanning for alle årstrinn i skolen til to grunnskolelærerutdanninger. Det har vært en skjerping av opptakskravene og en god utvikling i studiekvaliteten. Både søkertallene og undersøkelser som er gjort blant studentene, viser at høgskolen har en meget god og populær lærerutdanning, sier Linde.

Søkere fra hele landet til språkstudier gjennom fjernundervising

Mens mange universiteter og høgskoler sliter med å rekruttere studenter til språkstudier, og å opprettholde studietilbud, er utviklingen en annen ved Høgskolen i Østfold.

- Søkere til disse tilbudene kommer fra hele landet, og Høgskolen i Østfold er nå en ledende høgskole i Norge på dette området, påpeker Beth Linde.

En sterk satsing på å tilby språkstudier gjennom fjernundervisning, har resultert i at det i årets opptak er tre ganger så mange søkere som det er satt av studieplasser til på årsstudiene i tysk, fransk og spansk.

Flere fakta om søkertall

  • HiØ har en oppgang på 1000 søkere på to år.
  • HiØ er nå den 4. største høgskolen i landet, målt i søkertall, kun slått av høgskolene som holder til i de største byene i landet.
  • HiØ er den høgskolen med de mest trofaste søkerne i landet, nest etter Universitetet i Nordland. Det vil si at over 50 prosent av våre søkere kun har valgt HiØ som studiested. Dette viser at høgskolen har et tilfredsstillende studietilbud og i møtekommer regionens behov for utdanning.
  • Restetorget starter 20. juli, og i år blir det viktigere enn noen gang før å melde seg tidlig til de antatt få plassene som blir ledig.
  • Antallet søkere som ønsker seg en plass på bachelorprogrammet i skuespill ved Akademi for scenekunst har aldri vært høyere, med søkere fra 23 nasjoner. Dette studiet hadde søknadsfrist 1. mars.

Lærested Søkertall 2012 Endring i % fra 2011
Høgskolen i Østfold 2898 + 19.5 %
Alle læresteder i Norge (totalt ant.søkere) 115764 + 6.6 %
Høgskolen i Vestfold 2069 + 4.7 %
Høgskolen i Buskerud 1928 + 17.1 %
Høgskolen i Oslo/Ak. 12749 +/- 0 %
Høgskolen i Telemark 2831 + 9.9 %
Høgskolen i Hedmark 2585 + 26.0 %
Universitetet i Oslo 17373 + 5.3 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap. 1666 + 12.3

 

 Aktuelle lenker

Publisert: 23.04.2012 08:40 av Nina Skajaa Fredheim