Vil ta årets Forskningsdager et skritt videre

Planleggingen av årets Forskningsdager er i gang. – Dette er et arrangement som gir høgskolen en fin anledning til å vise fram sin kompetanse. Spesielt er det hyggelig å kunne inspirere de unge med vår kunnskap, sier Hans A. Blom, rektor ved Høgskolen i Østfold.

(Fotomiks fra skolebesøk på studiested Fredrikstad i 2011. Foto; Høgskolen i Østfold).

Høgskolen i Østfold har startet planleggingen av årets Forskningsdager, som blir de 8. i rekken på landsbasis. "Samfunn" er årets tema på Forskningsdagene.

Forskningsdagene arrangeres i perioden 19. september til 28. september.

Vekke nysgjerrighet blant store og små

I høgskolens aktivitetsplan for 2012 står det at Forskningsdagene skal utvides som en institusjonell fellessatsing.

- Både som rektor og leder for høgskolen utvalg for formidling og samfunnskontakt, er jeg opptatt av at vi skal ut i samfunnet med forskningen vår. Høgskolen har dyktige forskere innen et bredt kunnskapsfelt. Forskningsdagene er en fin anledning til å vise noe av forskningen til Østfold-samfunnet, sier rektor Hans Andreas Blom.

 
(Rektor Hans Andreas Blom. Foto; Høgskolen i Østfold.)

Hensikten med Forskningsdagene er blant annet å vekke nysgjerrighet, interesse og forståelse for forskning. Dagene har også til hensikt å bidra til rekruttering av unge til forskning.

- Vi startet i fjor med større fokus på planlegging av tiltak rettet mot eksterne målgrupper, og spesielt unge mennesker. Dette gjorde vi ved å invitere 8. klasseelever til ulike "forskningsstasjoner" ved begge studiestedene, sier prosjektansvarlig og kommunikasjonsrådgiver i informasjons- og kommunikasjonsenheten, Nina Skajaa Fredheim.

   Les om Forskningsdagene 2011

Samarbeider med Inspiria om "Forsker grand prix"

I samarbeid med Inspiria science senter har høgskolen startet planleggingen av et arrangement med likhetstrekk til det nasjonale Forsker grand prix. Arrangementet er under planlegging og blir et samarbeid med flere forskningsinstitusjoner i regionen.

- Jeg kan ikke si så mye om dette enda, men hensikten med arrangementet er å formidle forskning på en annerledes måte. Det skal være en morsom opplevelse og kanskje ta hull på noen myter om forskning, sier Fredheim.

Skolebesøk på studiestedene og på Inspiria

- Inspiria var til stede på skolebesøket vi hadde på studiested Halden i fjor, med stand som de kalte for "CSI-Østfold". I år utvider vi samarbeidet ved at de har forskerstasjoner på skolebesøkene på begge våre to studiesteder. I tillegg skal høgskolen ha en egen stand hos Inspiria når de har skolebesøk hos seg under Forskningsdagene, forteller Fredheim.

Forskningsrådet er primus motor

Norges forskningsråd koordinerer og legger til rett for en felles festival med nasjonal slagkraft. Det er likevel opp til lokale arrangører å fylle Forskningsdagene med det innholdet høgskolen vil at publikum skal ta del i – og invitere publikum med.

Her er noen av tiltakene som er under planlegging:

 • I år som i fjor blir det "Bestill en forsker til lunsj" (les omtale fra i fjor).
 • Kronikkskrivekurs og målsetting om påfølgende kronikker i våre nærmeste lokalaviser; Fredrikstad Blad og Halden Arbeiderblad.
 • Smakebiter på forskningen som foregår på Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for ingeniørfag, i form av korte foredrag – tirsdag 25. september, studiested Fredrikstad.
 • Forskercafé med populærvitenskaplige foredrag, kaffebaren ved studiested Fredrikstad tirsdag 25. september.
 • Innovation camp ved studiested Fredrikstad 27. og 28. september. Programmet er ikke klart. Sjekk http://innovationcamp.no
 • Besøk av ungdomsskoleelever:
  Tirsdag 25. september ved studiested Halden og
  Torsdag 27. september ved studiested Fredrikstad.
 • "Forsker duell"/"Mini Forsker grand prix" på kulturscenen til Inspiria science senter fredag 28. september.
 • For første gang ved Høgskolen i Østfold utdeles en formidlingspris, dette vil skje på Inspiria 28. september

Har du spørsmål eller innspill til Forskningsdagene

Kontakt nina.s.fredheim@hiof.no

Publisert: 23.04.2012 21:10 av Tore Petter Engen