Oppfordrer forskere til duell

Forskerduellen2013Vinnersalutt.jpg

Forskere som møtes til duell blir igjen et av innslagene under Forskningsdagene i september. I løpet av fem minutter skal publikum inspireres og imponeres av forskernes temaer og formidlingsevne.

Les mer [23.04.2014]

Barndommen er ingen mangelsykdom

Barnehage650.jpg

Når noen påberoper seg gode intensjoner, og formuleringen «barns beste» samtidig trekkes frem, er det all grunn til å være på vakt. Og når disse gode intensjonene kobles sammen med samfunnets fokus på det som bør bekymre oss, bør den kritiske sansen skjerpes enda noen hakk.

Les mer [10.04.2014]

Tester digitale lærebøker

Høgskolen i Østfold har fått ny smarttavle, som lærerstudentene får bruke med nye digitale læreverk

Ny smarttavle på biblioteket: Lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold får prøve ut digitale læremidler fra Gyldendal Forlag. – Dette er nyttig før de skal ut og arbeide som grunnskolelærere, sier prosjektleder Heidi Bodal ved HiØs bibliotek.

Les mer [09.04.2014]

Søknadsfrist 15. april

HogskoleniOstfoldBHA654_001.jpg

Vil du studere ved Høgskolen i Østfold? Sjekk studietilbudet og fristene. Søknadsfristen er 15. april for de fleste av våre årsstudier og bachelorutdanninger.

Les mer [09.04.2014]

Strategisk plan ute til høring

avdelinghelseogsosial.jpg

Styringsgruppen som ble gitt i oppgave å utarbeide utkast til ny strategisk plan for høgskolen, har nå ferdigstilt høringsutkastet. Utkastet er nå ute til formell høring. Frist for uttalelse er satt til 16. mai.

Les mer [06.04.2014]

Tverrfaglig forskningssamarbeid

PROVI654_001.jpg

Høgskolen i Østfold arbeider med å utvikle et internasjonalt og regionalt forskningssamarbeid som sikter på å forbedre kvaliteten på helsetjenester.

Les mer [04.04.2014]
Høgskoleavisa