Morten Skaug

Skriv ut

Morten Skaug

Senter for kompetanseutvikling (SKUT)

Avdelingsleder cellMobil: 404 71 201 phoneTlf. arbeid: 69215860 locationKontornr.: Rom E1-002 contacts
Arbeidsområde:

Leder for etter- og videreutdanningssenteret ved Høgskolen i Østfold.

Leder av senter for kompetanseutvikling-SKUT.

SKUT tilbyr årlig ca. 25 videreutdanningstilbud med omfang fra 10-60 stp. SKUT utvikler også kurs, etterutdanninger og videreutdanninger på oppdrag for skoler, barnehager, kommuner, fylkeskommuner, offentlige virksomheter og private foretak.

Mine fagområder de siste årene:

Har jobbet 17 år i videregående skole som rådgiver, hatt ansvar for implementering av felles pedagogisk plattform og idrettsfag.

Konsekvenspedagogikk: Har vært fagansvarlig og kursansvarlig for 30 stp. delvis nettbasert videreutdanning i konsekvenspedagogikk i flere år. Harbidratt med utvikling av to videreutdanninger i konsekvenspedagogikk.

Spesialpedagogikk: Lang arbeidspraksis innenfor fagfeltet ungdom med sosiale og emosjonelle vansker/ samspillsvansker og vært fagansvarlig/ kursansvarlig i spesialpedagogikk 1 og 2 i flere år. Har forsket på det voksne liv for mennesker med sosiale og emosjonelle vansker.

Sosialpedagogikk: Lang arbeidspraksis innenfor fagfeltet rådgivning.

Vært gjesteforeleser/ kursholder og foredragsholder innenfor mine fagområder. Har de seneste årene hatt spesielt fokus på "Fremtidens skole".

Utdanning:

Allmennlærer, master i spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, rådgiverutdanning, idrettsutdanning, IT utdanning og lederutdanning.