Norsk modell er bra

Skriv ut På Oslofjordalliansens årlige konferanse 2. februar snakket professor Egil J. Skorstad ved Høgskolen i Østfold, om fleksibilitet i arbeidslivet.

(Egil Skorstad, professor ved Høgskolen i Østfold. Foto; Håkon Sparre)

Skorstad forklarte at den norske modellen med reell medvirkning som et dominerende prinsipp gir resultater. Blant annet fordi dette bringer med seg tre viktige grunnelementer. Det er bedre arbeidsmiljø, løsninger og en mer smidig og fleksibel organisasjon.

Presenterte ulik forskning

Under forskersamlingen på UMB deltok det forskere fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold. Det ble også presenterte smakebiter av pågående forskning.

Statssekretær på Oslofjordalliansens konferansen

Forskningssamarbeidet langs Oslofjorden er i positiv vekst. De fire kunnskapsaktørene samarbeider som aldri før i Oslofjordalliansen, OFA. Akkurat det liker statssekretæren i Kunnskapsdepartementet.

- Det dere holder på med er utrolig interessant. Dere snakker sammen om hvordan små institusjoner kan bli større. Når dere arbeider sammen kan dere kanskje bli sterkere, sier Kyrre Lekve.

Les hele saken om OFA konferansen (UMB)

Publisert: 06.02.2012 13:15 av Nina Skajaa Fredheim