Alle ansatte tilknyttet Fellestjenesten

Skriv ut

Aatangen, Annelin Saxhaug

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215228     
E-post:      

Akerbæk, Trond Henry

Enhet: IT-Drift
Stilling: EDB-sjef
Tlf. arbeid: 69215330  Mobil: 90524235 
    Fax: 69215301 
E-post:   Kontornr.: DU1-004 
Hjemmeside: https://www.hiof.no\tronda     

Amundsen, Audun

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Tlf. arbeid: 69608124     
E-post:      

Andersen, Inger-Lise B

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Konsulent
Tlf. arbeid: 69215347     
    Fax: 69215002 
E-post:   Kontornr.: A3-016 
Hjemmeside: http://www.ia.hiof.no/~ingerlba     

Andreassen, Elin Kristin Ajer

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69215357  Mobil: 48194160 
E-post:   Kontornr.: du1-023 
Hjemmeside: http://www.ia.hiof.no/~elinkaan     

Arnesen, Marius

Enhet: IT-Drift
Stilling: Lærling
E-post:      

Bekken, Nils O.B

Enhet: IT-Drift
Stilling: Senioringeniør
Tlf. arbeid: 69215352  Mobil: 99489711 
E-post:   Kontornr.: DU1-020 

Biørnstad, Henrik

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Avdelingsdirektør
Tlf. arbeid: 69215058     
E-post:      

Bjerkeli, Elisabeth

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215055     
E-post:   Kontornr.: EU1 005 
Bilde av Elisabeth Bjerkeli

Björk, Lisa Lambertsson

Enhet: Markeds- og kommunikasjonsenheten
Stilling: Konsulent
Tlf. arbeid: 69215229  Mobil: 95127030 
E-post:   Kontornr.: A3-027 

Blom, Hans Andreas

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Stilling: Rektor
Tlf. arbeid: 69305006  Mobil: 90797200 
E-post:   Kontornr.: A3-001 

Bodal, Heidi

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215245     
E-post:   Kontornr.: EU1-014 

Boger, Torunn Skofsrud

Enhet: Bibliotek
Stilling: Hovedbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215063     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.lu.hiof.no/~tsb     

Borgli, Vigdis Camilla

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69303054  Mobil: 92815541 
E-post:   Kontornr.: H321 

Brattested, Trine-Lise

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215033  Mobil: 41472735 
E-post:   Kontornr.: A3-042 

Bremnes, Anne Grethe

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69215350     
E-post:      

Buarøy, Tore Olavson

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69303084  Mobil: 93004183 
E-post:   Kontornr.: H-317 
Hjemmeside: www.maktbua.net     

Buer, Kari

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215037  Mobil: 98836994 
    Fax: 69215002 
E-post:   Kontornr.: A3-014 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~karibu     

Børresen, Inger Steiner

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Seniorkonsulent
Tlf. arbeid: 69215715     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~ish     

Christiansen, Ninni C

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Seniorkonsulent
Tlf. arbeid: 69215019     
E-post:   Kontornr.: A3-018 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~ninnicc     

Dahlstrøm, Kenneth

Enhet: Markeds- og kommunikasjonsenheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215081     
E-post:      
Hjemmeside: http://keda.no     

Dybvik, Hanne

Enhet: Bibliotek
Stilling: Univ.bibliotekar
Tlf. arbeid: 69303032  Mobil: 90079846 
    Fax: 69303017 
E-post:   Kontornr.: H 424 

Emini, Ahmet

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215098     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.stud.hiof.no/~ahmetemi     

Eng, Anne-Lise

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69303082  Mobil: 92025154 
E-post:   Kontornr.: H319 

Engen, Tore Petter

Enhet: Markeds- og kommunikasjonsenheten
Stilling: Prosjektleder (WEB)
Tlf. arbeid: 69215307  Mobil: 90793313 
E-post:   Kontornr.: A3-023 
Hjemmeside: https://www.hiof.no     

Evensen, Bernt Ingar

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Avdelingsleder
Tlf. arbeid: 69215753  Mobil: 928 53 450 
Tlf. privat: 69 28 82 16  Fax: 69 21 51 02 
E-post:      

Fagerdal, Laila

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215218     
E-post:   Kontornr.: A3-050 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~lf     

Fredh, Aisa Therese Navarrete

Enhet: Markeds- og kommunikasjonsenheten
Stilling: Konsulent
Tlf. arbeid: 69215825  Mobil: 45287037 
E-post:   Kontornr.: A3-027 

Fredheim, Nina Skajaa

Enhet: Markeds- og kommunikasjonsenheten
Stilling: Fung. informasjonssjef
Tlf. arbeid: 69215223  Mobil: 93085285 
E-post:      

Fyhn, Annie Marie

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215040  Mobil: 90175009 
    Fax: 69212002 
E-post:   Kontornr.: A3-022 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~anniefth     

Gjeldnes, Carl-Morten

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Stilling: Direktør
Tlf. arbeid: 69215007  Mobil: 91396931 
Tlf. privat: 69311030     
E-post:      

Gjelstad, Kari

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
E-post:      

Gjesteby, Stein Ole

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
E-post:      

Gluppe, Grete

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69303111     
E-post:   Kontornr.: H323 
Hjemmeside: http://klaff.hiof.no/~gg     

Grandahl, Anne Mette L.

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215021  Mobil: 47036298 
E-post:      
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~annemg     

Gundersen, Per Øistein

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
E-post:      

Gundersen, Hege Marie

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Førstesekretær
E-post:      

Hallin, Harald

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
E-post:      

Halvorsen, Bård

Enhet: Markeds- og kommunikasjonsenheten
Stilling: Seniorkonsulent
Tlf. arbeid: 69215023  Mobil: 95409804 
    Fax: 69215002 
E-post:   Kontornr.: A3-041 

Helvik, Sindre

Enhet: IT-Drift
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: 69303050     
    Fax: 69 30 30 02 
E-post:   Kontornr.: H-312 
Hjemmeside: http://koff.hiof.no/~sih     

Henriksen, Miriam

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215146     
E-post:      

Heyerdahl, Lars Sigurd

Enhet: IT-Drift
Stilling: Tekniker
Tlf. arbeid: 69303151  Mobil: 4047 4608 
E-post:   Kontornr.: H-311 
Hjemmeside: under utvikling     

Holm, Carina

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69303029     
E-post:   Kontornr.: M-102 
Hjemmeside: http://www.stud.hiof.no/~carinagj     

Høy-Petersen, Ellen

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215013  Mobil: 41699241 
E-post:   Kontornr.: A3-048 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~ellenhp     

Ihlebæk, Hanna Marie

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215787  Mobil: 41560926 
E-post:   Kontornr.: A3-028 

Isaksen, Merete Christin

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69303030  Mobil: 97732251 
E-post:   Kontornr.: H315 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~mis     

Isaksen, Ketil

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215216  Mobil: 45476692 
E-post:   Kontornr.: EU1-016 

Jamissen, Elise

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215036     
E-post:      

Jarberg, Geir

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69215240     
E-post:   Kontornr.: DU1-024 

Johansen, Roy Ingolf

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69215029     
    Fax: 69215303 
E-post:   Kontornr.: DU1-025 

Johansen, Ann Kristin Sand

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Arkivleder
Tlf. arbeid: 69215028     
E-post:   Kontornr.: A3-029 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~annkjoha     

Johnsen, Kjell Erik

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215214     
E-post:   Kontornr.: EU1-015 

Juliussen, Kirsti Merethe

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215308     
    Fax: 69215002 
E-post:   Kontornr.: A3-010 

Karim, Mohammed Qassem

Enhet: IT-Drift
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: 69215375     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.ia.hiof.no/~karim     

Karlsen, Trine Tingelholm

Enhet: Bibliotek
Stilling: Hovedbibliotekar
Tlf. arbeid: 69303126  Mobil: 94364433 
E-post:      
Hjemmeside: http://klaff.hiof.no/~tkk     

Karlsen, Kristine Høeg

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Stipendiat
Tlf. arbeid: 69215866  Mobil: 95052733 
E-post:      

Kjendal, Lill Monica Bjørnø

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215709  Mobil: 40609859 
Tlf. privat: 85242836     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~lmk     

Kjersem, Tone

Enhet: HR-enheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215017  Mobil: 48059006 
E-post:   Kontornr.: A3-007 

Kjølaas, Kjell Ove

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215012     
E-post:   Kontornr.: A3-026 

Kjørvik, Jostein Arne

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69104037     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.ir.hiof.no/~jk     

Knoph, Bjørg Helene

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69104169  Mobil: 412 53 193 
    Fax: 69 21 50 02 
E-post:   Kontornr.: Rom M-102 

Knudsen, Ragnar

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215011  Mobil: 45472027 
Tlf. privat: 69175398  Fax: 69215002 
E-post:   Kontornr.: A3-040 
Hjemmeside: www.facebook.com/ragnar.knudsen     

Kristensen, Tine Sønderby

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215852     
E-post:   Kontornr.: A3-038 

Kristoffersen, Håkon

Enhet: IT-Drift
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: 69104060     
E-post:      

Lilleby, Petter

Enhet: IT-Drift
Stilling: Senioringeniør
Tlf. arbeid: 69104040     
E-post:      

Lindberg, Eyvind

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
E-post:      

Linde, Beth

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Avdelingsdirektør
Tlf. arbeid: 69215010  Mobil: 917 94 086 
Tlf. privat: 69 39 19 47     
E-post:      

Lund, Herman Rekve

Enhet: Administrativ fellestjeneste
Stilling: Sekretær
E-post:      

Lund, Connie Anette Møller

Enhet: HR-enheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215057  Mobil: 95229910 
E-post:   Kontornr.: A3-011 

Malme, Anne

Enhet: HR-enheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215014     
E-post:      

Moe, Pål Kristian

Enhet: IT-Drift
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: 69215867  Mobil: 99281005 
E-post:   Kontornr.: DU1-001 

Mælum, Lars

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69215035  Mobil: 40616225 
E-post:   Kontornr.: DU1-029 

Nielsen, Leif Martin

Enhet: IT-Drift
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: 69215327     
E-post:      

Nilsen, Glenn Thomas

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Sekretær
Tlf. arbeid: 69608122     
E-post:      

Nohr, Magnus

Enhet: IT-Drift
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215062     
    Fax: 69215102 
E-post:      
Hjemmeside: http://www.lu.hiof.no/~magnusn     

Nord, Joachim

Enhet: IT-Drift
Stilling: Lærling
Tlf. arbeid: 69215857     
E-post:      

Norheim, Else Helene

Enhet: Bibliotek
Stilling: Hovedbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215025  Mobil: 48089277 
E-post:   Kontornr.: A3-037 

Nyheim, Kim Patrick

Enhet: IT-Drift
Stilling: Lærling
Tlf. arbeid: 69104050     
E-post:      

Nærby, Bjørn-Erik

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69303040  Mobil: 40556144 
E-post:   Kontornr.: H313 

Olsen, Stein Haugom

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Stilling: Dekan
Tlf. arbeid: 69215206     
E-post:      

Olsen, Ted

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215111     
E-post:      

Payne, Tommy

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215736  Mobil: 95198140 
E-post:   Kontornr.: D1-020 

Pedersen, Marianne

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69608894     
E-post:   Kontornr.: M-102, Fredrikstad 

Pettersen, Roar Charles

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Dosent
E-post:      

Prum, Neth Long

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
    Mobil: 5064 
E-post:   Kontornr.: EU1-004 
Bilde av Neth Long Prum

Ravneng, Birgit Dehnes

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69104030  Mobil: 92213828 
E-post:   Kontornr.: H311 

Røising, Hanne Schou

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Førstelektor
Tlf. arbeid: 69215739     
E-post:   Kontornr.: A3-046 
Hjemmeside: https://blogg.hiof.no/hanner/     

Rønningen, Unni

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69303060  Mobil: 913 35868 
E-post:   Kontornr.: H-318 

Røsnæs, Inger Lise E.

Enhet: HR-enheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215039     
E-post:   Kontornr.: Halden, A3-015 

sdfg, 11111

Enhet: Administrativ fellestjeneste
E-post:      

Sekkelsten, Linda Margrethe

Enhet: IT-Drift
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: 69215031  Mobil: 95897921 (jobb) 
    Fax: 6921 5002 
E-post:   Kontornr.: DU1-033 

Serrano-Fladberg, Antonella

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215114     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.stud.hiof.no/~antonems     

Sirland, Agnes Kristine Øktedalen Olsen

Enhet: Markeds- og kommunikasjonsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215224  Mobil: 41259241 
E-post:   Kontornr.: A3-025 

Skårung, Siri Anne Pihlstrøm

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215215     
E-post:   Kontornr.: EU1-004 

Skaug, Morten

Enhet: Senter for kompetanseutvikling (SKUT)
Stilling: Avdelingsleder
Tlf. arbeid: 69215860  Mobil: 404 71 201 
E-post:   Kontornr.: Rom E1-002 

Skogmann, Frode Willy

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215165     
E-post:   Kontornr.: A3-032 

Skråning, Tone

Enhet: Markeds- og kommunikasjonsenheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215113     
E-post:   Kontornr.: Rom A3-007 
Hjemmeside: https://www.hiof.no/atee     

Skumsnes, Anne Marit

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Førstelektor
Tlf. arbeid: 69215074  Mobil: 45859686 
E-post:   Kontornr.: A3-056 på Remmen 

Solhaug, Lene Buer

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Konsulent
Tlf. arbeid: 69215027     
E-post:      

Storås, Gaute

Enhet: HR-enheten
Stilling: Avdelingsdirektør
Tlf. arbeid: 69215015  Mobil: 40053982 
E-post:   Kontornr.: A3 005 

Strand, Solgunn

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsingeniør
Tlf. arbeid: 69215766  Mobil: 950 76 615 
E-post:   Kontornr.: DU1-034 

Sæter, Randi

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215222  Mobil: /91135384/ 
E-post:   Kontornr.: A3 033 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~randis     

Sørlie, Ted Magnus

Enhet: IT-Drift
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: 69215372     
E-post:      

Telhaug, Gro

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215209     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~gte     

Testesen, TEST

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsleder
E-post:      

Testesen, TUST

Enhet: IT-Drift
Stilling: Avdelingsleder
E-post:      

Tolfsen, Lena Therese

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215870  Mobil: 94786433 
E-post:   Kontornr.: A3-030 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~let     

Torjusen, Gro

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215213     
E-post:   Kontornr.: A3-020 

Tran, Lan Huong

Enhet: Studie- og forskningsenheten
Stilling: Førstekonsulent
E-post:      

Tveit, Caroline

Enhet: HR-enheten
Stilling: Konsulent
Tlf. arbeid: 69215022     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.stud.hiof.no/~caroltve     

Tønnesen, Heidi Sandtangen

Enhet: HR-enheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215084  Mobil: 92681412 
E-post:      
Hjemmeside: http://www.stud.hiof.no/~heistonn     

Vanem, Ole

Enhet: Bibliotek
Stilling: Bibliotekar
E-post:      

Vitanza, Solveig Kristine Østby

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69104148  Mobil: 98215678 
E-post:      

Volkova, Tatiana Borisovna

Enhet: Bibliotek
Stilling: Spesialbibliotekar
Tlf. arbeid: 69215065     
E-post:      
Hjemmeside: http://www.ans.hiof.no/~tvo     

Øgrim, Ann-Therese

Enhet: HR-enheten
Stilling: Førstekonsulent
Tlf. arbeid: 69215051     
E-post:      

Østmo, Brit Ørum

Enhet: Økonomi- og driftsenheten
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69215020  Mobil: 90739684 
E-post:   Kontornr.: A3-003 
Hjemmeside: http://www.adm.hiof.no/~britoo