Arkivet - Dokumentasjonsenheten

Brukerstøtte (69 21) 58 88 eller sakarkiv@hiof.no
Henvendelser utenfra HiØ: postmottak@hiof.no
Arkivdokumenter til ePhorte som du ikke får lagt inn selv: arkiv@hiof.no

Arkivet - kontakt:

50 28 Kristin Johansen (Konst. arkivleder) 
52 22 Randi Sæter (Rådgiver) 
50 27 Lene Buer Solhaug 
81 22 Thomas Nilsen

Superbrukere - kontakt:

30 64 Øystein Bye (Studiested Fredrikstad)
52 11 Karin Herft (Studiested Halden)
50 52 Irene Felde Olaussen (Studiested Halden)
50 39 Inger Lise E. Røsnæs (Studiested Halden)

Arkivnyttig

HiØ tar i bruk Public 360 den 6. juni 2014! Kurs: Public 360 kurs.pdf 

 

Oppdatert av Randi Sæter 15.04.2014  - Har du behov for kontakt, klikk her