Arkivet - Dokumentasjonsenheten

Brukerstøtte (69 21) 58 88 eller sakarkiv@hiof.no
Henvendelser utenfra HiØ: postmottak@hiof.no
Arkivdokumenter til ePhorte som du ikke får lagt inn selv: arkiv@hiof.no

Arkivet - kontakt:

81 22 Thomas Nilsen
50 28 Kristin Johansen  
52 22 Randi Sæter (Rådgiver) 
         Lan Tran (i engasjement fra 2/7-14)
50 27 Lene Buer Solhaug (slutter 11/7-14)
         

Superbrukere - kontakt:

30 64 Øystein Bye (Studiested Fredrikstad)
52 11 Karin Helene Anker Rasch (Studiested Halden)
50 52 Irene Felde Olaussen (Studiested Halden)
50 39 Inger Lise E. Røsnæs (Studiested Halden)

Kurs:
HiØ tar i bruk Public 360 den 6. juni 2014! Kurs i public 360

Arkivnyttig

 

 

Oppdatert av Randi Sæter 02.07.2014  - Har du behov for kontakt, klikk her