Høgskoledirektørens stab

Skriv ut

Høgskoledirektøren er administrasjonens øverste leder og koordinerende ledd. Denne enheten tar seg av  sentrale områder innen analyse, strategisk planlegging, kvalitetssikring, rapportering og annen avansert saksbehandling. Staben ledes av høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.

Analyse og planlegging

Arbeidsoppgaver:


Amundsen, Audun

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Tlf. arbeid: 69608124     
E-post:      

Blom, Hans Andreas

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Stilling: Rektor
Tlf. arbeid: 69305006  Mobil: 90797200 
E-post:   Kontornr.: A3-001 

Gjeldnes, Carl-Morten

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Stilling: Direktør
Tlf. arbeid: 69215007  Mobil: 91396931 
Tlf. privat: 69311030     
E-post:      

Olsen, Stein Haugom

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Stilling: Dekan
Tlf. arbeid: 69215206     
E-post:      

Vitanza, Solveig Kristine Østby

Enhet: Høgskoleledelse med stab
Stilling: Rådgiver
Tlf. arbeid: 69104148  Mobil: 98215678 
E-post: