Kvalitetssystem for HiØ

Skriv ut

Kvalitetssystemet skal sikre kontinuerlig utvikling av alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten ved HiØ, fange opp avvik fra HiØs kvalitetskrav og sørge for at forbedringstiltak settes i verk.

Systemet er bygd opp etter kvalitetssirkelens fire deler:

 

1. Mål, overordnede strukturer og dokumenter

2. Beste Praksis: Prosessbeskrivelser

3. Resultatmåling, evaluering og internrevisjon

4. Forbedring

 

Se også nyttige linker i boksene til høyre og ressurssidene nedenfor.

Ressurssider (maler, prosedyrer, flytskjemaer m.m.)
Evaluering og evalueringsmetoder
Plan-, budsjett- og rapportarbeid 
 Utdanning Økonomi 
Forskning og utvikling  Personal
Saksbehandling (fusk, klage m.m)  Bibliotek
Internasjonalisering Arkiv