PULS - Program for undervisning, læring og studiekvalitet

Skriv ut

2012 EVA2 SLUTTRAPPORT.pdf

Hva er PULS?

PULS er en faglig-administrativ, avdelingsovergripende enhet som fra 1. januar 2013 er lagt under rektor og direktør. Samtidig er PULS styrket, slik at vi nå har 4 stillinger. Les mer

Hanne Schou Røising Kristine Høeg Karlsen Roar Pettersen Anne Skumsnes Per Lauvås

(Klikk på bildene for nærmere informasjon)
Kontakt PULS på epost:puls@hiof.no

PULS´HOVEDOPPGAVER

STUDIER FOR ANSATTE VED HIØ
Basisstudiet i høgskolepedagogikk (15 stp)

Studium i Digitale verktøy for fleksibel og nettbasert utdanning (15 stp)

WORKSHOPS FOR ANSATTE
PULS tilbyr  workshops  i digitale verktøy, slik som Adobe Connect, Screencasts og tilrettelegging av Fronter for fleksible studier.

Kurs for våren 2014 
Se oppslag på nettsidene

Rapport fra workshops i Adobe Connect våren 2014

VEILEDNING OG KONSULTASJON
PULS kan tilby veiledning og opplæring i veiledning for høgskolens ansatte. Eksempler på slik bistand kan være fagdager med trening i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter ved veiledning, eller bidrag inn i situasjoner der en ønsker å endre en pedagogisk praksis. Ta kontakt via puls@hiof.no

RESSURSBANK

AVDELINGSOVERGRIPENDE TILTAK