PULS - Program for undervisning, læring og studiekvalitet

Skriv ut

Hva er PULS?

PULS er en faglig-administrativ, avdelingsovergripende enhet som fra 1. januar 2013 er lagt under rektor og direktør. Samtidig er PULS styrket, slik at vi nå har 4 stillinger. Les mer

Hanne Schou Røising Kristine Høeg Karlsen Roar Pettersen Anne Skumsnes Per Lauvås

(Klikk på bildene for nærmere informasjon)
Kontakt PULS på epost:puls@hiof.no

PULS´HOVEDOPPGAVER

STUDIER FOR ANSATTE VED HIØ
Basisstudiet i høgskolepedagogikk (15 stp)

Studium i Digitale verktøy for fleksibel og nettbasert utdanning (15 stp)

WORKSHOPS FOR ANSATTE
PULS tilbyr  workshops  i digitale verktøy, slik som Adobe Connect, Screencasts og tilrettelegging av Fronter for fleksible studier.

Kurs for våren 2014 
Se oppslag på nettsidene

VEILEDNING OG KONSULTASJON
PULS kan tilby veiledning og opplæring i veiledning for høgskolens ansatte. Eksempler på slik bistand kan være fagdager med trening i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter ved veiledning, eller bidrag inn i situasjoner der en ønsker å endre en pedagogisk praksis. Ta kontakt via puls@hiof.no

RESSURSBANK

AVDELINGSOVERGRIPENDE TILTAK