Kvalitetssystemet

Skriv ut

Kvalitetssystemet ved HiØ 

Kvalitetssystemet skal sikre kontinuerlig utvikling av alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten ved HiØ, fange opp avvik fra HiØs kvalitetskrav og sørge for at forbedringstiltak settes i verk.

Høgskolens kvalitetssystem ligger på denne siden: Kvalitetssystem for Høgskolen i Østfold - sentral web

Prosessbeskrivelsene ligger i Beste Praksis

Prinsippbeskrivelse av kvalitetssystemet finnes på HiØ-siden for Sentrale dokumenter

Ved studiested Fredrikstad er det i tillegg utarbeidet kvalitetsprosedyrer for avdelingene.

Som et ledd i kvalitetsarbeidet er det dessuten utarbeidet beskrivelse av studentdemokratiet ved avdeling for helse- og sosialfag

Akademi for Scenekunst har egen Kvalitetssikringshåndbok  (pdf) (Sist revidert 28. juni 2011)