Sentrale dokumenter studiested Fredrikstad

Skriv ut

Felles
Sentrale dokumenter, Høgskolen i Østfold
Plankalender høst 2014 - versjon 26.06.2014
Plankalender vår 2014 - versjon 23.01.14
LAMU Lokalt arbeidsmiljøutvalg
Kantineutvalg
Akademi for scenekunst Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for ingeniørfag
Aktivitetsplan 2013 Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016
  Årsplan 2014 Årsplan 2014
  Kompetanseutviklingsplan 2013 - 2016 Kompetanseutv. plan 2013-2015
  Avviksskjema (Skjema for avviksmelding,
jfr. kvalitetsprosedyre nr. 4)
 
 

Retningslinjer for fordeling av eksterne praksisplasser ved HS