Styrer, råd og utvalg studiested Fredrikstad

Skriv ut

Studiested Fredrikstad
 LAMU - Lokalt arbeidsmiljø utvalg
 Felles arbeidsgruppe for studiekvalitet ved studiested Fredrikstad
 Web-gruppe
 Utvalg for e-læring, studiested Fredrikstad
 Kantineutvalget
Akademi for Scenekunst Avdeling for Helse- og sosialfag Avdeling for Ingeniørfag
 FOU-utvalg  Avdelingsstyre HS  Avdelingsstyre IR
   FOU-utvalg  Programmøte
   Programmøte SPL  FOU-utvalg
   Programmøte barnevern  Studiekvalitetsutvalg SKUIR
   Programmøte sosialt arbeid  
   Programmøte vernepleie  
   Programmøte arbeids- og velferdsfag  
   SKU-HS  
   Utvalg for e-læring  
Fagråd