Søk om opptak

Skriv ut

Samordna opptak

Du kan søke opptak til våre årsstudier og bachelorutdanninger via samordna opptak. Ordinær søknadsfrist er 15. april, for mer informasjon se www.samordnaopptak.no.

Lokalt opptak

Søknadsfristen for opptak til våre halvårsenheter, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, samt forkurs, tress og y-veien via søknadsweb gikk ut 1. mars.

Overflytting

Søknadsfristen gikk ut 1. mars, men Grunnskolelærerutdanningen tar imot søknader etter fristen.

Skjema for overflytting til Grunnskolelærerutdanningen finner du her.

Enkeltemner

Du kan søke opptak til enkeltemner ved å fylle og og sende inn søknadsskjemaet under. Det er kun mulig å ta inntil 50 % av et studie som enkeltemnestudent. Søknadsfrist er normalt 1. uke før semesterstart.

-          Søknadsskjema