Søk om opptak

Skriv ut

Vi har ledige studieplasser for studier i lokalt opptak, se mer her: 

Ledige studieplasser Samordna opptak

Søknadsfristen til våre årsstudier og bachelorutdanninger via samordna opptak gikk ut 15. april. For mer informasjon og søkertall for hele landet se www.samordnaopptak.no.

Søkertall for Høgskolen i Østfold er publisert her.

Ledige studieplasser annonseres på samordnaopptak.no 19. juli.

Lokalt opptak

Søknadsfristen for opptak til våre halvårsenheter, videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, samt forkurs, tress og y-veien via søknadsweb gikk ut 1. mars.

Ledige studieplasser annonseres 2. mai (forkurs, tress og y-vei) og 3. juni (halvårsenheter, videreutdanninger, masterstudier og praksisk-pedagogisk utdanning). 

Overflytting

Søknadsfristen gikk ut 1. mars, men Grunnskolelærerutdanningen tar imot søknader etter fristen.

Skjema for overflytting til Grunnskolelærerutdanningen finner du her.

Enkeltemner

Du kan søke opptak til enkeltemner ved å fylle og og sende inn søknadsskjemaet under. Det er kun mulig å ta inntil 50 % av et studie som enkeltemnestudent. Søknadsfrist er normalt 1. uke før semesterstart.

-          Søknadsskjema