Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Skriv ut
Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Navn på studiet Studiepoeng Hvordan søker jeg?
Bedriftsøkonomi, årsstudium 60
Engelsk, årsstudium 60
Fransk, årsstudium 60
Spansk, årsstudium 60
Statsvitenskap, årsstudium 60
Tysk, årsstudium 60
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon 180
Bachelorstudium i regnskap og revisjon 180
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur 180
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 180
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) 30
Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 30
Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 30
Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 30
Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.
Tysk, påbyggingsstudium Inntil 45 pr år.
Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) 120
Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) 120
Les mer! right


Søknadsfristen gikk ut 1. mars - Ved ledige studieplasser vil disse bli lagt ut på opptakssidene.