Studier ved Senter for kompetanseutvikling

Kombiner jobb og utdanning

Fortsatt ledige studieplasser - søk nå!

Din søknad vil bli behandlet i august, forutsatt at dokumentasjon iht. opptakskrav foreligger. Svar på søknad sendes til din registrerte e-post adresse.

Søknadsfrist er 15.august for deltidsstudier. Din svarfrist til SKUT er 22. august.

Trykk her og logg inn for status på din søknad i søknadsweb/evuweb

Spørsmål eller noe du lurer på?
Kontakt oss