Tore Petter Engen

Tore Petter Engen

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Prosjektleder (WEB) Mobil: 90793313 Tlf. arbeid: 69215307 Kontornr.: A3-023 https://www.hiof.no contacts
Arbeidsområde:
  • Prosjektleder for "Nye nettsider - www.hiof.no" frem til 1. juli 2014
  • Systemansvarlig publiseringsløsning
  • Videreutvikling og vedlikehold på web
Mine sider finner du her

Utdanning:

Grad:

Cand.Mag.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk:

    PHP, MySQL, webprogrammering, Content management systems (CMS)

  • Økonomi og administrasjon:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Verv:

Råd og utvalg:

Leder av informsjons- og kommunikasjonsenheten har sekretærfunksjonen i Formidlings- og samfunnskontaktutvalget. Sitter også i administrativ ledergruppe.