SKUT - nytt 1 2009

Skriv ut

Nyhetsbrev nr. 1 - 2009.

Fra 1. august 2009 er all betalingsfinansiert etter- og videreutdanning ved Høgskolen i Østfold, samlet i  "Senter for kompetanseutvikling - SKUT". Senteret har hovedavdeling på campus Halden, samt avdeling på campus Fredrikstad. SKUT har ansvar for kompetanseheving i form av betalingsfinansiert etterutdanning (ikke studiepoenggivende utdanning) og betalingsfinansiert videreutdanning (studiepoenggivende utdanning). Etterutdanningen blir tilbudt gjennom ulike fagkurs, seminarer, konferanser og alumni (tilbud til tidligere studenter ved Høgskolen i Østfold). Videreutdanningene blir tilbudt som fast oppsatte studietilbud ("katalog"- studier) eller i form av oppdrag.

For å ivareta en god dialog mellom brukerne av vårt senter og Høgskolen i Østfold, vil SKUT jevnlig sende ut et elektronisk nyhetsbrev. Nyhetsbrevene vil redegjøre for aktiviteten i kompetansesenteret og presentere nye tilbud som kommer i nærmeste fremtid. Følg også med på vår hjemmeside: www.skut.hiof.no

Lederen har ordet:

Senter for kompetanseutvikling - SKUT ble etablert i 1994. Målet var den gang å ivareta etter- og videreutdanningsbehovet innenfor avdeling lærerutdanning. Studieåret 2008/2009 ble senteret utvidet til også å omfatte avdeling "Økonomi, samfunnsfag og språk - ØSS" og avdeling "Informasjonsteknologi - IT".  Fra 1. august 2009 skal senteret også ivareta etter- og videreutdanningsmarkedet for avdeling "Helse og sosialfag - H/S" og avdeling "Ingeniørfag - IR".  SKUT administrasjonen består pr. i dag av 6 stillinger (disse vil bli presentert i et senere nyhetsbrev).

Studieåret 2009/2010 har SKUT ansvar for gjennomføring av over 110 ulike "prosjekt". Vi benytter oss av ca. 100 medarbeidere (interne og eksterne) til gjennomføring og vil inneværende studieår gi etterutdanning til ca. 3000 personer og videreutdanning til ca. 1000.

SKUT ønsker alle nye og "gamle" brukere lykke til med et nytt studieår. Vårt senter for kompetanseutvikling ønsker å kjennetegnes med: Kompetanse, Kunnskap og Kvalitet. Gjennom god dialog med deg som bruker håper vi å ha våre ord i behold.

Mvh Morten Skaug - Leder av Senter for kompetanseutvikling - SKUTFagkurs (etterutdanningskurs) som igangsettes høsten 2009 presenteres her.
Kursene har elektronisk påmelding på vår hjemmeside www.skut.hiof.no og koster 800 kroner pr. dag (inkl. lunsj) hvis ikke annet er oppgitt på nettsiden.
Påmeldingen lukkes når kurset er fulltegnet.

Les mer her....

Fagkurs (etterutdanningskurs) som igangsettes våren 2010 presenteres her. Kursene vil bli åpnet for elektronisk påmelding i januar 2010.

Les mer her....

Gratis fagprofilert videreutdanning for førskolelærere. HØGSKOLEN I ØSTFOLD v/SKUT tilbyr i forbindelse med Kunnskapsdepartementets Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007-2011 videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, PUB-studier. Det gis gratis studietilbud for inntil 20 studenter. Studiet heter "Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen "(PUB) 15+15 stp. Studiet er knyttet til fagområdet "Kommunikasjon, språk og tekst".

Les mer her....

Restplasser for videreutdanninger med oppstart høsten 2009. SKUT har fortsatt noen ledige plasser på enkelte av våre studier på kveldstid/ helg. Ta umiddelbar kontakt, da studiene starter i uke 36 eller 37!

Les mer her....

Storstilt satsing på nasjonal videreutdanning av lærere i engelsk, matematikk og lesing. SKUT har på oppdrag ansvar for noe av denne storsatsingen som er initiert fra Kunnskapsdepartementet.                                            

Les mer her....