header image

Tema for konferanseprogrammet

UNINETTs styre har nylig vedtatt en ny profil for organisasjonens virksomhet som dreies fra drift til applikasjonsstøtte.

UNINETT skal se på hele infrastruktur området (nett, lagring, autentisering, sikkerhet og driftsløsninger) og skal bidra til at sektoren skifter fokus fra drift til brukerrettet applikasjonsstøtte for forskning, utdanning, og formidling.

I tillegg til å invitere til GigaCampus-lignende faggrupper og generell opplysningsvirksomhet, skal det også piloteres nye verkøy og støttetjenester for slik applikasjonsstøtte.

Eksempler på slik virksomhet bl.a. kan være:

 • tilbud til faglærer om videopptak av forelesning
 • lagring, annotering og gjenfinning av forelesninger for avspilling av studenter og annet fagpersonale
 • en TV kringkastingskanal distribuert til hele sektoren
 • ende-til-ende operativ brukerstøtte på tvers av kjeder av lokale, nasjonale og internasjonale tjenesteleverandører. Typisk støtte til forskningsprosjektsamarbeid.
 • åpne samarbeidssystemer inkl. konferansesystem som ENKELT kan tas i bruk enten fra avanserte konferanserom eller enkle PCer med lyd/ bilde.

Hovedtema for konferansen blir derfor:

"Fra drift til applikasjonsstøtte for forskning, utdanning og formidling"

NB!

Alle streams fra foredrag blir lagt ut umiddelbart etter at de er avsluttet. For best resultat. kopier lenken og åpne den i din VLC-player. Les mer om VLC på sidene om streaming.

Konferanseprogram

Mandag 8. juni

 • IT-lederseminar (kl 1000-1700
 • Feide attributtmøte (kl 1300-1700)
Svømmehall og gymsal er åpen

Tirsdag 9. juni
0900 - 1030 Registrering
1030 - 1100

Åpning i aud max

1100 - 1145

Keynote speaker: Georg Apenes, Datatilsynet.- Se stream fra foredrag

1145 - 1200 Hovedsponsor, HP. - Se stream fra foredrag
1200 - 1300 Lunsj
1300 - 1430 Parallelle sesjoner

Campus nettinfrastruktur for primæroppgavene
Aud Max

Identitetsforvaltning
Aud 4
 • GigaCampus, hittil og fremover - Vidar Faltinsen, programleder UNINETT -   Se stream fra foredrag
 • AV-teknologi, infrastrukturmessige forutsetninger for god kvalitet - Bård Støfringsdal, COWI - Se stream fra foredrag
 • Multimedia kommunikasjon, hva vil god kvalitet stille av krav til nett og utstyr? - Per Bøhler, NRK - Se stream fra foredrag
1430 - 1500 Pause  Pause
1500 - 1630 Parallelle sesjoner
Hybride forskningsnett - ikke bare flytting av data
Aud Max
Arkitektur og åpne løsninger
Aud 4
1630 - 1640 Pause
1640 - 1715 Change and Trust: Supporting research and teaching at the University of Chicago - Chad Kainz, University of Chicago - Se stream fra foredrag
1800 -
 
 

Middag

Sosialt samvær - møt GigaCampus og møt FEIDE


Onsdag 10. juni
0900 - 1000 IKT-støtte til forskning og undervisning i Danmark, erfaringer fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet - Tove Bang, overbibliotekar/IKT-chef, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet - Se stream fra foredrag - Last ned presentasjon
1000 - 1100 Parallelle sesjoner
Bærekraftig lagring
Aud Max
IT-forskning
Aud 4
1100 - 1130 Pause
1130 - 1230
Parallelle sesjoner
Lagring og sertifikater
Aud max
IT i undervisningen
Aud 4
1230 - 1330 Lunsj
1330 - 1500 Parallelle sesjoner
Drift og grønn IT IT i undervisningen
1500 - 1530 Pause
1530 - 1630 The Gartner Higher Education Hype Cycle: Emerging trends and tools to deal with hype, maturity and alignment - Dr. Jan-Martin Lowendahl, Research Director, Gartner Group - Foredraget vil ikke bli streamet eller tatt opp. Du må møte opp i auditoriet for å kunne ta del av akkurat dette foredraget.

God Norsk Film i Det Digitale Cinemateket
18:30 - 2100 Fest(nings)middag på Fredriksten festning
   

Torsdag 11. juni
 0900 - 1000
Parallelle sesjoner
Aud max Samarbeidsløsninger
Aud 4
0900 - 0930

Det er krevende å lære dinosaurer nye knep - Arne Laukholm, UiO - Se stream fra foredrag

0930 - 1000
Gamle og nye Innkjøpsavtaler for sektoren - Lars Skogan,UNINETT - Se stream fra foredrag - Last ned presentasjon
1000 - 1010
Pause
1010 - 1130 Parallelle sesjoner
Web-prosjekter - Utfordring for IT-avdelingen?
Aud max
Multimedia - utvikling
Aud 4
 • Erfaringer fra egenutvikling av universitetets nettsted - Bjørn Ness, UiO -  Se stream fra foredrag
 • Erfaringer fra utvikling av universitetets nettsted med konsulentbistand - Sidsel Storebø og Bodil Kjelstrup, Universitetet i Bergen - Se stream fra foredrag
 • Erfaringer fra egenutvikling av høgskolens nettsted - Frode Evenstad, Høgskolen i Telemark - Se stream fra foredrag

1130 - 1200 Pause
1200 - 1300

Shifting from Boutique to Scale: Humanities, e-Infrastructure, and Bamboo - Chad Kainz, University of Chicago - Se stream fra foredrag

1300 - 1330

Avslutning - Se stream fra foredrag

1330 - 1430 Lunsj