Bygningsmessig drift

Bygningsmessig drift har ansvaret for forvaltning av bygningsmassen, husleie, energi og vakthold. Det blir utført løpende oppussing, opprydding og vedlikeholdsarbeider etter behov på de enkelte utleieobjektene. Bygningsmessig drift ledes av Per Øystein Gundersen.

Bygningsmessig drift har ansvar for høgskolens studiesteder ved:

På Kråkerøy leier vi av privat utleier. På Remmen leier vi av Statsbygg.

Klikk her for åpningstider for studenter/ansatte/gjester på Remmen

Kontaktpersoner

Leder bygningsmessig drift
Per Øystein Gundersen

Driftsleder Statsbygg - Halden
Stein Raakil
Tlf 6921 5770, E-post: sra@statsbygg.no

HALDEN
Vaktmestertjeneste HiØ - Halden
E-post: vaktmester@hiof.no
Tlf: 69 21 50 56

FREDRIKSTAD
Studiestedsadministrasjon Fredrikstad
Driftstekniker: Jon Roger Jacobsen
E-post: jon.r.jacobsen@hiof.no
Tlf: 69 30 31 75
Mobil: 414 54 320