Forskningsenheten

Forskningsenheten er organisert under Fellestjenesten og ledes av forskningsdirektør Øystein Johnsen.

Forskningsenheten holder til i 3. etasje ved studiested Remmen, Halden.