Forskningsenheten

Forskningsenheten er administrative kontakt for forskning og utvikling på Høgskolen i Østfold. Ønsker du å dialog med forskere eller du har spørsmål om hva slags forskning vi driver med, så kan du sende oss epost til Trine Eker Christoffersen. Vi formidler dine henvendelser videre til rette fagpersoner.

Enhetens oppdrag kan beskrives i følgende punkter:

Forskningsenheten er organisert under Fellestjenesten og ledes av konst. forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen.

Forskningsenheten holder til i 3. etasje ved studiested Remmen, Halden.