"Finally a place where students are treated as individually thinking grown-ups." Jo Strømgren, Choreographer

Innhold

Akademi for Scenekunst tilbyr to unike bachelorprogram i scenekunst, som en del av studiene ved Høgskolen i Østfold, i Fredrikstad. Akademiet er Norges eneste tverrfaglige utdanning innen fysisk og visuel scenekunst.

Studiene er skreddersydd for deg som vil utforske samspillet mellom billedkunst og teater, mellom teater og samfunn, og mellom teori og praksis.Studiene ved Akademi for Scenekunst foregår i samarbeid mellom våre to bachelor-program; scenografi og skuespill. Studentene trenes i å kombinere kunnskap, ferdigheter og metoder fra konseptorientert billedkunst med ferdigheter, teknikker og metoder fra moderne teater og samtidens scenekunst. Det legges spesiell vekt på fysisk teater, planlegging og gjennomføring av produksjoner, egen kunstnerisk utvikling og tverrfaglige arbeidsmetoder.

Utdanningen er internasjonal og all undervisning foregår på engelsk. Akademiet rekrutterer studenter fra hele Europa. Kjente scenekunstnere fra hele verden underviser ved akademiet. Akademi for Scenekunst samarbeider med en rekke kunstutdanninger internasjonalt, og studieopphold i utlandet er en intergrert del av utdanningen. Vi har som mål å utfordre studentene til å være nytenkende innen skuespillerkunst og scenografi.

Vi hjelper studentene med å utvikle seg kunstnerisk, og vi forbereder dem på å møte de profesjonelle kravene som stilles til dem når de arbeider med instruktører, koreografer, filmskapere, komponister, skuespillforfattere og andre kunstnere, både innenfor tradisjonelle og eksperimentelle genrer.

Fra opptak i andre klasse kan studentene søke medlemskap i Skuespillerforbundet som elevmedlemmer. Etter gjennomført utdannelse kan ferdig eksaminerte studenter  fra akademi for scenekunst søke om stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Stipendet gir mulighet til å nedbetale lån eller til investeringer eller lignende.

Akademi for Scenekunst er et møtested for studenter og kunstnere fra hele verden - studenter og kunstnere som skal bidra til å skape morgendagens kunstuttrykk.

Kjønnsperspektivet

På bakgrunn av en pågående debatt om hvordan kjønn gestaltes i Nordiske skuespillerutdanninger, ønsker Akademi for scenekunst å si noen ord om hvor vi står i forhold til problemstillinger knyttet til kjønnsperspektivet.

Akademi for Scenekunst er en tverrfaglig og eksperimenterende utdanning. Det innebærer at skolen utforsker nye metoder for både pedagogikk, estetikk og utviklingen av nye uttrykk. Et slikt arbeid innebærer å stille spørsmålstegn til det bestående på alle nivåer. Vi spør hvordan og hvorfor konvensjoner har oppstått og forsøker å se om det finnes andre måter å forstå og fremstille virkeligheten på. Dette betyr at vi også stiller oss kritisk til idéer om hvordan kjønn skal fremstilles på en scene og i samfunnet forøvrig. Akademiet arbeider også tverrfaglig, hvilket innebærer å eksperimentere med hybrider av ulike slag, cross over og gestaltninger som ikke passer inn i etablerte normer. Dette gjelder både innenfor estetikk, dramaturgi, samt kjønnsgestaltning. For oss er ”kjønn” ikke noe tema i seg selv men problematiseres i sammenheng med mange konvensjoner. En av studentene har uttalt at på akademiet er det første gang i scenekunstsammenheng at hun har opplevd å bli behandlet som ”menneske” og ikke bare som ”kvinne”. Dette speiler vår innstilling til normativitet generelt i samfunnet.

Akademiet er den første scenekunstutdanningen i Norge som underviser i kritisk teori. Det betyr blant annet en gjennomgang av feminismen hvis teorier, utviklet fra 1970-tallet, også har lagt grobunn for bl.a. queer-teori og rase/postkolonial teori. Vårt teoretiske ståsted er innenfor performativitetsteori som også er nært knyttet til denne utviklingen. Grunnen til at akademiet underviser i kritisk teori er fordi skolen legger vekt på å utdanne kunstnere. I tillegg til ferdighetsfag innebærer det å se hvordan kunsten står i dialog med samfunnet og dets utvikling. Det dreier seg om at studentene skal få innsikt i filosofiske og samfunnsmessige strømninger som påvirker utviklingen av kulturen, for å finne et engasjement som kan fylle kunsten de skaper med innhold.

Vår besøksadresse:
Kobberslagerstredet 3
1671 Kråkerøy
Tel: 69 21 50 00
scenekunst@hiof.no
Hvordan finne høgskolen i Østfold? Se her

Vår postadresse:
Høgskolen i Østfold
Akademi for Scenekunst
Postboks 700
1757 Halden

Vår fakturaadresse:
Høgskolen i Østfold,
Fakturamottak
Postboks 380,
Alnabru 0614 Oslo

 
Hvis du er en besøkende kunstner som kommer for å undervise på akademiet, vennligst klikk på linkene nedenfor for informasjon om ditt opphold hos oss og detaljer om våre ressurser.