Forskning og utvikling ved Avdeling for helse- og sosialfag

Avdelingens FoU-grupper (Research groups)

Nettverk for kvinnelige forskere - Kvinnforsk


Lokalt FoU-utvalg

Kontaktperson: FoU-leder og førstelektor Finn Samuelsen (studieleder etter- og videreutdanning)
Telefon: 69 30 31 37 / 99 74 20 52
Epost: finn.samuelsen@hiof.no